Makanan Khas Daerah

Rp. 25.600,-

PERMEN ASAM KHAS MAKASSAR

View Detail

Rp. 25.600,-

PERMEN ASAM KHAS MAKASSAR

View Detail

Rp. 56.000,-

OPAK LENTENG KHAS MAGELANG

View Detail

Rp. 56.000,-

OPAK LENTENG KHAS MAGELANG

View Detail

Rp. 25.500,-

JIPANG BERAS MANIS

View Detail

Rp. 25.500,-

JIPANG BERAS MANIS

View Detail

Rp. 24.750,-

TEMPE CRISPY KHAS CIREBON

View Detail

Rp. 24.750,-

TEMPE CRISPY KHAS CIREBON

View Detail

Rp. 19.200,-

DODOL KHAS ACEH

View Detail

Rp. 19.200,-

DODOL KHAS ACEH

View Detail

Rp. 19.500,-

JENANG KRASIKAN OLEH OLEH KHAS SOLO

View Detail

Rp. 19.500,-

JENANG KRASIKAN OLEH OLEH KHAS SOLO

View Detail

Rp. 35.000,-

KERUPUK TAHU PONG

View Detail

Rp. 35.000,-

KERUPUK TAHU PONG

View Detail

Rp. 84.000,-

JUHI CUMI KERING

View Detail

Rp. 84.000,-

JUHI CUMI KERING

View Detail

Rp. 10.500,-

KERIPIK PARE

View Detail

Rp. 10.500,-

KERIPIK PARE

View Detail

Rp. 39.000,-

Makanan Khas Maluku Sagu Lempeng

View Detail

Rp. 39.000,-

Makanan Khas Maluku Sagu Lempeng

View Detail

Rp. 15.000,-

KERIPIK SINGKONG

View Detail

Rp. 15.000,-

KERIPIK SINGKONG

View Detail

Rp. 71.500,-

KACANG METE ASLU WONOGIRI

View Detail

Rp. 71.500,-

KACANG METE ASLU WONOGIRI

View Detail

Rp. 78.000,-

KERIPIK USUS GORENG

View Detail

Rp. 78.000,-

KERIPIK USUS GORENG

View Detail

Rp. 32.200,-

KREMES KRIUK SARI AYAM

View Detail

Rp. 32.200,-

KREMES KRIUK SARI AYAM

View Detail

Rp. 25.200,-

KERIPIK PARU

View Detail

Rp. 25.200,-

KERIPIK PARU

View Detail

Rp. 31.500,-

OPAK ODED KHAS SUNDA

View Detail

Rp. 31.500,-

OPAK ODED KHAS SUNDA

View Detail

Rp. 37.500,-

LANTING ERLANGGA JAYA

View Detail

Rp. 37.500,-

LANTING ERLANGGA JAYA

View Detail

Rp. 19.500,-

AMPYANG KACANG GULA

View Detail

Rp. 19.500,-

AMPYANG KACANG GULA

View Detail

Rp. 23.800,-

KERUPUK KERAK NASI

View Detail

Rp. 23.800,-

KERUPUK KERAK NASI

View Detail

Rp. 36.400,-

STICK SUKUN ORIGINAL

View Detail

Rp. 36.400,-

STICK SUKUN ORIGINAL

View Detail

Rp. 25.200,-

BREM SULING

View Detail

Rp. 25.200,-

BREM SULING

View Detail

Rp. 30.800,-

TERASI GARUDA

View Detail

Rp. 30.800,-

TERASI GARUDA

View Detail

Rp. 23.400,-

KERUPUK SLONDOK

View Detail

Rp. 23.400,-

KERUPUK SLONDOK

View Detail

Rp. 39.650,-

TAUTJO KHAS TEGAL

View Detail

Rp. 39.650,-

TAUTJO KHAS TEGAL

View Detail

Rp. 52.000,-

BUMBU SOP KONRO KHAS SULAWESI

View Detail

Rp. 52.000,-

BUMBU SOP KONRO KHAS SULAWESI

View Detail

Rp. 32.200,-

DAMPO PISANG GORENG KHAS SULAWESI

View Detail

Rp. 32.200,-

DAMPO PISANG GORENG KHAS SULAWESI

View Detail

Rp. 32.200,-

KUE BAGEA PALOPO

View Detail

Rp. 32.200,-

KUE BAGEA PALOPO

View Detail

Rp. 54.000,-

DAMPO DURIAN PALOPO

View Detail

Rp. 54.000,-

DAMPO DURIAN PALOPO

View Detail

Rp. 9.000,-

WAJIT CILILIN OLEH OLEH KHAS JAWA

View Detail

Rp. 9.000,-

WAJIT CILILIN OLEH OLEH KHAS JAWA

View Detail

Rp. 126.500,-

Kacang Mede

View Detail

Rp. 126.500,-

Kacang Mede

View Detail

Rp. 88.000,-

Kacang Disco Cap Ayam

View Detail

Rp. 88.000,-

Kacang Disco Cap Ayam

View Detail

Rp. 25.500,-

CRISPY BAWANG GORENG

View Detail

Rp. 25.500,-

CRISPY BAWANG GORENG

View Detail

Rp. 55.000,-

Cuko Kental Pempek Candy

View Detail

Rp. 55.000,-

Cuko Kental Pempek Candy

View Detail

Rp. 66.000,-

Kerupuk Ikan Keriting

View Detail

Rp. 66.000,-

Kerupuk Ikan Keriting

View Detail

Rp. 253.000,-

Pempek Candy Paket Besar

View Detail

Rp. 253.000,-

Pempek Candy Paket Besar

View Detail

Rp. 132.000,-

Pempek Candy Paket Kecil

View Detail

Rp. 132.000,-

Pempek Candy Paket Kecil

View Detail

Rp. 30.000,-

STICK GABUS KEJU

View Detail

Rp. 30.000,-

STICK GABUS KEJU

View Detail

Rp. 6.300,-

LEMPER IKAN KHAS MANADO

View Detail

Rp. 6.300,-

LEMPER IKAN KHAS MANADO

View Detail

Rp. 47.040,-

KUE BALOK COKLAT LUMER

View Detail

Rp. 47.040,-

KUE BALOK COKLAT LUMER

View Detail

Rp. 32.000,-

BUMBU RUJAK KHAS ACEH

View Detail

Rp. 32.000,-

BUMBU RUJAK KHAS ACEH

View Detail

Rp. 11.000,-

Cengkeh kering Sulawesi

View Detail

Rp. 11.000,-

Cengkeh kering Sulawesi

View Detail

Rp. 22.000,-

Granola

View Detail

Rp. 22.000,-

Granola

View Detail

Rp. 26.640,-

PISANG COKLAT KHAS LAMPUNG

View Detail

Rp. 26.640,-

PISANG COKLAT KHAS LAMPUNG

View Detail

Rp. 22.500,-

ABON AYAM PEDAS

View Detail

Rp. 22.500,-

ABON AYAM PEDAS

View Detail

Rp. 37.800,-

CIMOL MOZARELLA MERCON

View Detail

Rp. 37.800,-

CIMOL MOZARELLA MERCON

View Detail

Rp. 32.000,-

Keripik Ceker Ayam

View Detail

Rp. 32.000,-

Keripik Ceker Ayam

View Detail

Rp. 20.000,-

KERUPUK IKAN

View Detail

Rp. 20.000,-

KERUPUK IKAN

View Detail